:מדיניות פרטיות

14.11.21 | גרסא 1 

קמפיין פייסבוק

הפרטים שנאספים מהמשתמש בקמפיין פייסבוק הם שם וטלפון
השם משמש כדי לפנות אל הלקוח
הטלפון משמש כדי ליצור עם הלקוח קשר לשם הצגת המוצר ורכישתו
 אנו לא עושים שימוש עם מידע זה מעבר לכך 

מידע זה נשמר בדף הפייסבוק של cvcard.