לוגו

Rafi Samuel | CEO

Shen-Zen Advanced 

Dental Solutions

Email Me
WhatsApp
Call Me
Facebook
About us
Website
אישה ומוצר לשיניים

About us 

Shen Zen was founded in 2008 

by Iris Bar Noam and Rafi Samuel, 

in order to improve laboratory services 

for dentists in Israel.
The company has acquired skill, knowledge and tools that help it every day to provide quality solutions to a loyal clientele, which rewards stable and long-term relationships.
We help many dentists to provide better 

service to their clients by providing high quality dental technology products, at a very high level of aesthetics and according to schedules.
In this way, 

we shorten the "chair hours" for the doctor, reduce costs and optimize work processes.

The result?
More satisfied customer thanks to an 

excellent product.
The result?
Fast service and fair price.

About us 

חברת שן זן הוקמה בשנת 2008 על ידי איריס בר נעם ורפי סמואל, בכדי לשפר את שירותי המעבדה לרופאי השיניים בישראל.
החברה רכשה מיומנות, ידע וכלים המסייעים לה מדי יום, להגיש פתרונות איכותיים לקהל לקוחות נאמן, הגומל במערכות יחסים יציבות וארוכות טווח.
אנו מסייעים לרופאי שיניים רבים, להגיש שירות טוב יותר ללקוחותיהם, על ידי אספקת מוצרי טכנאות שיניים איכותיים, ברמת אסתטיקה גבוהה מאוד ובהתאם ללוחות זמנים.
בכך, אנו מקצרים עבור הרופא את «שעות הכיסא», מוזילים עלויות ומייעלים את תהליכי העבודה.

התוצאה?

לקוח מרוצה יותר הודות למוצר מעולה,התוצאה? שירות מהיר ומחיר הוגן.

Fill  out the Following Form 

To Share this Card, Scan This Code using Phone's Camera

קוד קיו אר שבסריקה מפנה לכרטיס זה

Share the cvCard

Quick Whatsapp

Powered by cvCard

©2023 All Rights Reserved