תקנון ותנאי שימוש

אתר זה שכתובתו cvcard.co.il (להלן "האתר") הינו בבעלות סיויקארדס, ע.מ 037452638 וכתובתנו פנחס רוטנברג 5 רמת גן, ישראל. (להלן: "סיויקארדס", "מפעילת האתר", "האתר"). השימוש באתר, לרבות רכישות מוצרים כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן "התקנון" ו/או "תנאי השימוש").

הסכמת המשתמש: ע"י ביקור/שימוש/גלישה באתר ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים שאנו מציעים באתר הנך מסכים לתקנון ותנאי שימוש אלו וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר כולל מדיניות הפרטיות. יש לעיין בקפידה טרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים לאילו מהסעיפים הנ"ל אין לבצע רכישה באתר ויש להפסיק מיד את שימושך בו.

התנאים המפורטים במסמך זה מהווים בסיס הכרחי בינך לבין האתר.

שינויים

תקנון זה יכול להשתנות ולהתעדכן מעת לעת ע"פי שיקול דעתנו וללא התחייבות למתן הודעה מראש. כל תוספת ו/או שינוי במסמך זה מחייבים את המשתמש עם המשך שימושו באתר. תוספת השינויים לא תחול על הזמנות שכבר בוצעו באתר לפני השינויים. כמו כן שימוש באתר גם מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו ואם אינו מסכים עליו להפסיק את שימושך באתר.

בעת הרכישה:

על המזמין להזין פרטים אמיתיים בלבד בעת הרכישה.

הפרטים שמסר המשתמש ישמשו את חברת השליחויות לשם אספקת המוצרים לכתובתך.

במידה ורכש המשתמש מוצר המצריך עיצוב בהתאמה אישית כגון כרטיס ביקור דיגיטלי בעיצוב אישי ו/או הדפסות שונות אזי יתכן ופרטים כגון שם וטלפון ישמשו אותנו כדי לפנות אליו כדי לשלוח אליו סקיצות עיצוביות לטעמו בוואטסאפ / סמס / אימייל.

כרטיס ביקור דיגיטלי

כרטיס הביקור הדיגיטלי שלך הינו כרטיס אינטרנטי המוצג לאנשים אליהם העברת את הקישור באמצעות שליחתו בצורה ישירה (כגון שליחת הקישור בוואטסאפ) או באמצעות אמצעי מתווך כגון כרטיס NFC.

הפרטים שמופיעים בכרטיס זה הינם הפרטים שהעלת למערכת בניית הכרטיסים שנשלחה אלייך לאחר ביצוע ההזמנה ו/או לאחד מערוצי השירות שלנו בטלפון, וואטסאפ ו/או במייל.

אין להעלות או לחילופין לשלוח לנו להעלאה תכנים שאינם ברשותך. כגון תכנים/תמונות/סרטונים/מלל כלשהו שיש עליהם זכויות יוצרים שאינך בעליהם ו/או שאין לך אישור מפורש מבעל הזכויות להעלותם.

דיווח – במידה ובעל הכרטיס או גולש אקראי שסבור כי תוכן מסוים אינו צריך להופיע אזי ניתן לנו לשלוח דיווח במייל support@cvcard.co.il ואנו נשקול הסרתו.

עדכון תכנים – לעדכון התכנים ניתן לשלוח בקשת עדכון לאחד מערוצי השירות שלנו – בוואטסאפ או במייל support@cvcard.co.il או דרך איש הקשר שלכם ו/או מי מטעמו.

השירות והטיפול יתבצע בזמנים הנתונים לשיקול סיויקארדס בלבד ובהתאם לזמני העומס. 

הגבלת אחריות

רוכש כרטיס הביקור מצהיר כי הוא מצא את הכרטיס מתאים לצרכיו. סויקארדס לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, טענות או עלויות כלשהן או לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי עקב השימוש ו/או חוסר השימוש בכרטיס הביקור הדיגיטלי.

סיויקארדס פטורה מאחריות הנובעת מטעות בהקלדה ו/או באגים הנובעים מטעות אנוש ו/או בעיות טכניות הנובעות מהכרטיס. באם מצאת בכרטיס טעות כזו ניתן לשלוח לנו הודעה בכל האמצעים המקובלים ואנו נטפל בנושא במהירות האפשרית. בנוסף סיויקארדס פטורה מכל אחריות הקשורות לאי זמינות הקישור לכרטיס הנובעת ע"י צריכתו ממכשיר בעל תקלות טכניות.

 

אינדקס מנועי חיפוש

כרטיס ביקור דיגיטלי

כברירת מחדל לאחר הקמת כרטיס ביקור דיגיטלי, הוא יופיע באינדקס מנועי החיפוש השונים שברשת כגון גוגל. זאת מכיוון שמנועי חיפוש אלו סורקים את כל האינטרנט ושולפים את המידע לשם מציאתו ע"י אלו המבקשים אותו.

עם זאת ניתן להסיר מהאינדקס הנ"ל את כרטיס הביקור שלך אם תרצה בכך. זאת ע"י שליחת בקשה הסרת אינדקס ל support@cvcard.co.il

שים לב כי הסרת כרטיס הביקור שלך מאינדקס מנועי החיפוש פוגעת במשמעות של כרטיס ביקור דיגיטלי ככזה המיועד לאפשר חשיפה ללקוחות פוטנציאליים חדשים ובזמינותו במשמעותה הרחבה והוא יהיה זמין לרוב רק לאלו שקיבלו ממך את הקישור אליו. הוא אינו יופיע במנועי החיפוש לאחר ההסרה. באחריות מנועי החיפוש השונים לכבד בקשת הסרה זו. בקשת הסרת אינדקס מתבצעת ברוב המקרים עד 24 שעות.

רק כרטיסי ביקור של עסקים לגיטימיים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לבנות כרטיס ביקור דיגיטלי של חברות בעלות אופי של הימורים, פורנוגרפיה, סמים וכל עסק שאיננו חוקי.

נטיעת עץ:

על כל רכישה של כרטיס ביקור דיגיטלי סיויקארדס נוטעת עץ.

העצים ניטעים באמצעות צד שלישי, ע"י tree-nation במקומות ויערות שונים ברחבי העולם

ניתן לצפות ביער של סיויקארדס

 https://tree-nation.com/profile/cvcard

נטיעת העצים נעשת בצורה מרוכזת ולא אחד אחד.

אין אפשרות לרשום את השם של הלקוח על כל עץ.

סוגי העצים הניטעים וכמו כן הזמן בו הם ניטעים במרוכז הם לשיקול סיויקארדס בלבד.

שיפוי ופיצוי

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את סיויקארדס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה והפסד עקיף או ישיר כולל הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד בכל מקרה שבו תועלה דרישה, תביעה על ידי צד שלישי

שנגרמו מהפרה ע"י המשתמש של תקנון ותנאי השימוש של אתר זה. כולל הפרה ע"י המשתמש של זכויות קניין רוחני של צד שלישי באמצעות החומרים שסיפק לבניית הכרטיס ו/או אמצעים אחרים.